10:00 AM – 5:00 pm thứ Sáu
11:00 AM – 4:00 PM thứ Bảy